Endast 2-3 procent av dalit­kvinnorna på landsbygden kan läsa

— 2013

Bland daliterna lever 70% under fattigdomsstrecket (10 kr/dag). Endast 2-3 procent av dalit­kvinnorna på landsbygden kan läsa, och diskriminering i de statliga skolorna gör att de flesta daliter inte känner till sina rättigheter eller kan studera vidare på högskola. Därmed har de också liten möjlighet att någonsin ta sig ur...

DFS Historia

I flera tusen år har daliter haft en låg ställning i det indiska samhället på grund av tradition och vidskepelse. Daliter och andra fattiga i Indien har det som värst ute på landsbygden. Många sociala rörelser har kommit och gått i Indien, men ingen har på ett betydande sätt förändrat...