Om föreningen

DFN Historia

Daliterna: Indiens Oberörbara Daliterna utgör hela 25% av Indiens 1,2 miljarder stora befolkning. Dessa 250 miljoner människor har många namn i Indien – kastlösa (de tillhör inte någon av de fyra kasterna inom hinduismen), oberörbara (den som rör vid en dalit blir oren) och ofödda (det hade varit bättre för...

Mission Statement

Mission Statement Dalit Freedom Network samarbetar med daliterna i deras kamp för frihet, rättvisa och värdighet, genom att rekrytera mänskliga, intellektuella och ekonomiska resurser.   Partnerskap Vi tror att samarbete med individer och organisationer runt om i världen som delar vår vision om frihet och rättvisa för daliterna, åstadkommer större...