Endast 2-3 procent av dalit­kvinnorna på landsbygden kan läsa

— 2013

Bland daliterna lever 70% under fattigdomsstrecket (10 kr/dag). Endast 2-3 procent av dalit­kvinnorna på landsbygden kan läsa, och diskriminering i de statliga skolorna gör att de flesta daliter inte känner till sina rättigheter eller kan studera vidare på högskola. Därmed har de också liten möjlighet att någonsin ta sig ur...