Vilka är daliterna?

flickor-vid-buss

Daliterna, mer kända som de ”kastlösa” eller ”oberörbara”, utgör idag över 250 miljoner människor och lever i skuggan av det nya välbärgade och högteknologiska Indien.

Därför bryr vi oss om daliterna. Men vi bryr oss även om andra fattiga grupper i Indien och vill att de ska få det bättre.

Indien har en demokratisk författning, lagstadgade rättigheter och kvoteringssystem för daliter, men i flera fall kan de inte tillgodogöra sig dessa möjligheter.

Många daliter förvägras därmed rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård. Deras sårbara sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga situation gör dem till lätta offer för förtryck och utnyttjande, exempelvis i form av trafficking. Kvinnor och barn utnyttjas i arbete under slavliknande förhållanden som mänskliga avloppsrensare, likbärare och tempelprostituerade.

smedVad är Dalit Freedom Sverige?

Dalit Freedom Sverige är del av en internationell rörelse som verkar för förbättrade möjligheter för daliter och andra fattiga i det indiska samhället. De behöver utbildning av hög kvalitet, grundläggande sjukvård, ekonomisk utveckling och juridisk hjälp för att lyfta sig ur en svår situation som ofta funnits i generationer. Dalit Freedom Sverige arbetar med att uppmärksamma och hjälpa till i arbetet med att hjälpa Indiens fattigaste.