DFN Historia

Daliterna: Indiens Oberörbara

Daliterna utgör hela 25% av Indiens 1,2 miljarder stora befolkning. Dessa 250 miljoner människor har många namn i Indien – kastlösa (de tillhör inte någon av de fyra kasterna inom hinduismen), oberörbara (den som rör vid en dalit blir oren) och ofödda (det hade varit bättre för dem om de aldrig hade blivit födda).

Daliterna tillhör världens fattigaste människor; de fråntas sin mänskliga värdighet, förnekas sina rättigheter och är begravda i ett hierarkiskt samhällssystem som förnekar dem jämlikhet och lika möjligheter i deras samhälle.

Sjuttio procent av daliterna lever under fattigdomsgränsen

 

Daliterna gör uppror mot kastsystemet

Den fjärde november 2001 reste tusentals daliter till New Delhi för att avskaffa det förtryckande system som de lever under. Trots att regeringen försökte hindra cermonin förklarade daliternas tillresta representanter från hela Indien, att de ville lämna hinduismen och ansluta sig till andra religioner som skulle ge dem frihet och jämlikhet. Sedan dess har daliterna mer och mer identifierat sig med andra trosåskådningar än hinduismen.

Daliterna ropar efter en holistisk samhällsomvandling som gör slut på diskriminering och förvandlar hela byar inifrån och ut. Många sociala rörelser har kommit och gått i Indien, men ingen har på ett betydande sätt förändrat den sociala strukturen ute i de Indiska byarna. Ingen rörelse har på allvar befriat daliterna.

 

Dalit Freedom Network tar sin början

Dalit Freedom Network startades 2002 som ett gensvar på daliternas rop på hjälp i sin kamp för frihet från kastsystemets slaveri. DFN har helt och hållet tagit till sig tanken om förvandling av byar. Vårt mål är att se 1000 byar i Indien bli helt förvandlade under nästa årtionde.

Det första steget i förvandling av byar är utbildning. Eftersom majoriteten av daliter är analfabeter och de flesta saknar möjlighet att gå i skola på grund av diskriminering och ekonomiska problem, saknar de flesta dalitbarn hopp om ett bättre liv. Daliterna behöver skolor där de undervisas på engelska. Dalit Freedom Network har lovat att bygga Dalit Education Centers i daliternas byar så att dalitbarn får hopp om en bättre framtid.

För att lyckas med sin undervisning och för att de ska våga hoppas, behöver dalitbarn beskyddas fysiskt såväl som socialt. De behöver först och främst grundläggande hälsovård, vilket DFN ger genom lokala hälsoarbetare och regionala hälsocenter. För det andra behöver daliternas föräldrar ges ekonomiska möjligheter så att de kan försörja sin familj. DFN erbjuder sådana möjligheter genom mikrolån, ekonomisk träning och självhjälpsgrupper. Slutligen behöver daliterna beskydd från fysisk förföljelse. Dalit Freedom Network är den enda organisation som är helt överlåtna att försvara daliternas mänskliga rättigheter.

Genom närvaro i Washington DC, London, och utöver hela Indien är DFN och DFN:s partners aktiva förespråkare för alla daliters rättigheter i Indien. 

DFN befinner sig 2011 i en expansiv fas och finns i Sverige, USA, Storbritannien, Canada, Australien och Tyskland. Ytterligare nationella DFN är under uppstart i länder såsom Schweiz, Sydkorea och Sydafrika.

DFN arbetar primärt med de organisationer inom All India Christian Council som är aktivt involverade i att förvandla och befria daliter och bahujaner.

 

DFN Sverige

I november 2008 besökte Moses Parmar Sverige och talade i olika sammanhang om situationen för daliterna i Indien. Många greps av de hemska verklighetsförankrade berättelser han delade med sig av. Utifrån Parmars besök bestämdes att Dr. Joseph D’souza, ledare för Dalit Freedom Network internationellt, skulle inbjudas till Sverige.

Ett år senare, i november 2009 anlände D’souza i Stockholm där han mötte riksdagspolitiker, utrikesdepartementet och gjorde intervjuer i radio och tidningar. Det blev tydligt att daliternas kamp inte enbart kan föras i Indien utan behöver föras på många olika platser i världen. Sveriges politiska inflytande, svenskarnas plånböcker och gräsrotsengagemang, är alla viktiga redskap som kan förändra situationen i Indien.

Några av dem som hade möjlighet att träffa Joseph D’souza vid hans besök i Sverige ombads fundera över möjligheterna att starta upp Dalit Freedom Network i Sverige. I början av 2010 kallades därför alla intresserade till ett möte om hur DFN i Sverige skulle kunna komma till stånd och hur organisationen skulle kunna se ut. En ledningsgrupp tillsattes beslut togs om att utarbeta en hemsida och börja arbeta mot att bilda en svensk DFN-förening.

Lördagen den 7 maj 2011 hade tiden kommit för bildandet av Dalit Freedom Sverige. Kumar Swamy, ledare för DFN i södra Indien fanns närvarande som talare och tog plats i styrelsen. Styrelsens övriga medlemmar är Daniel Berglund (ordförande), Magnus Molin (vice ordförande, kassör), Elisabeth Svensson (sekreterare), Hans Ström, Dan Ringberg, Niklas Bjernhagen. 

Kontakt etablerades tidigt med andra dalitstödjande organisationer såsom Friends of Village Community Development Services, International Dalit Solidarity Network och Svalorna Indien och Bangladesh.

Kontakt med riksdagsledamöter gjorde att Kumar Swamy erbjöds att tala vid ett seminarium i riksdagshuset i okboter 2011.