Endast 2-3 procent av dalit­kvinnorna på landsbygden kan läsa

— 2013

Bland daliterna lever 70% under fattigdomsstrecket (10 kr/dag). Endast 2-3 procent av dalit­kvinnorna på landsbygden kan läsa, och diskriminering i de statliga skolorna gör att de flesta daliter inte känner till sina rättigheter eller kan studera vidare på högskola. Därmed har de också liten möjlighet att någonsin ta sig ur sin fattigdom.

Därför har Dalit Freedom Network, tillsammans med flera andra organisationer, antagit utmaningen att starta 1000 skolor för dalitbarn. Vi är uppe i drygt 100 skolor redan, men vi vill göra det möjligt för fler daliter att gå i skolan och själva kunna bryta fattigdomscirkeln.

Läs mer om att bli fadder för en skolelev här»