Bli vår företagsvän – Corporate Social Responsibility

Vi vill erbjuda en möjlighet för er och ert företag att göra skillnad för utsatta barn i Indien. Sponsra ett eller flera barns utbildning! Ett socialt engagemang kan vara positivt för ert företag, såväl för de anställda som för företagets kunder.

Vad ni gör

Ni väljer ett av våra företagspaket, steg 1, 2 eller 3, eller utformar tillsammans med oss ett eget paket. Det finns många olika möjligheter att göra en insats.

Steg 1: Utbildning till ett barn 2500 kr/år
Steg 2: Utbildning till två barn 5000 kr/år
Steg 3: Utbildning till fyra barn 10 000 kr/år

Vad ni får

  • Ni får vårt elektroniska nyhetsbrev minst fyra gånger per år
  • Ni får ett diplom som visar ert företags engagemang
  • Ert företagsnamn exponeras på vår företagssida bland våra sponsorer
  • Vi kommer gärna till ert företag och berättar/föreläser om människors utsatthet i Indien och vilka insatser som görs för dem

Våra företagsvänner