Intregitetspolicy

I korthet:

 • Ingen spam: Vi gillar inte heller skräppost och lovar att aldrig försöka sälja Viagra eller Rolex-klockor till dig. Och inte tänker vi sälja, byta eller dela ut din e-postadress till någon annan utan ditt medgivande heller.
 • Ingen bindningstid! Du kan göra slut med oss och avbryta din prenumeration på vårt nyhetsbrev närsomhelst. Utan att vi blir arga eller sura.
 • Vi använder cookies. De är inte farliga och bits inte, men om du ändå vill stänga av dem gör du det enkelt via din webbläsare.
 • Den som lämnat en eventuell kommentar ansvarar också själv för innehållet i den. Precis som i resten av livet.

 

Det finstilta:

Ditt besök på denna webbplats står under nedanstående villkor.

Om Dalit Freedom Sverige, vår webbplats och denna integritetspolicy
Denna webbplats ägs och drivs av den ideella föreningen Dalit Freedom Sverige. Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under en specifik domän, exempelvis omsverige.se. Med webbsida avses de individuella, separata sidor som liksom den här sidan, ligger samlade under en specifik domän.

Dalit Freedom Sverige följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Om du skickar meddelanden via våra e-postformulär och registrerar ditt intresse av information, beställer material, ger en gåva eller liknande lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana önskemål. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

När du besöker vår webbplats och/eller när du laddar ned sidor via en webbläsare eller når våra webbsidor via e-mailklient registreras dina besök via s.k. cookies. Sådan information används bland annat till att ge information om antalet besökare och vilka webbsidor på webbplatsen som besöks. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Om Cookies.

Om Cookies
Dalit Freedom Sverige använder s.k. cookies på sin webbplat. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på Dalit Freedom Sveriges webbsidor. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Dalit Freedom Sveriges webbsidor behöver cookies för att fungera säkert och korrekt. Exempelvis för att logga in på ett användarkonto.
Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in.
Dalit Freedom Sverige använder både sessioncookies och permanenta cookies på denna webbsida.
Du kan avstå ifrån att låta Dalit Freedom Sveriges webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare men då kan webbsidorna komma att fungera mindre smidigt.

Copyright och Varumärken
För allt innehåll oavsett form på Dalit Freedom Sveriges webbsidor gäller copyright Dalit Freedom Sverige. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är bland annat rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via Dalit Freedom Sveriges webbsidor är Dalit Freedom Sveriges egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Dalit Freedom Sverige samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Dalit Freedom Sveriges skriftliga medgivande.

Dalit Freedom Sverige förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare (så kallat användargenererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Användargenererat innehåll och Nätetikett
Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen. Dvs. allt innehåll som ej är skapat av Dalit Freedom Sverige. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

När du använder funktionalitet på Dalit Freedom Sveriges webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas såsom kommentarer till bloggar, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Dalit Freedom Sveriges webbplats. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.
Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

 • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
 • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
 • Uppmaning till brottslig handling.
 • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
 • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
 • Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.
 • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
 • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Dalit Freedom Sveriges webbplats det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Dalit Freedom Sverige har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Dalit Freedom Sverige rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket Dalit Freedom Sverige – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder. Se stycket Copyright och Varumärken kring rättigheter för användargenererat innehåll.

Medlemsuppgifter vid registrering
I de fall funktionalitet på webbplatsen förutsätter registrering, är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.
Dalit Freedom Sverige förbehåller sig rätten att neka till samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Personuppgifter
Dalit Freedom Sverige följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på Dalit Freedom Sveriges webbplats eller via annan kommunikationskanal registrerar dina personuppgifter, ger du samtidigt ditt samtycke härtill, att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik. Dalit Freedom Sveriges register med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatserna gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från Dalit Freedom Sverige eller från tredje part godkänd av Dalit Freedom Sverige. Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra åtaganden, hantera prenumerationer, kundrelationer, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt.
Vi kommer aldrig sälja, byta eller dela ut dina adressuppgifter till någon annan utan ditt samtycke. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra relevanta myndigheter. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och informationskanaler.

Ändra eller ta bort medlemsuppgifter
Du kan självklart när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta oss och meddela oss om du vill att dina personuppgifter skall tas bort.

Ansvarsfriskrivning
Dalit Freedom Sverige kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. Dalit Freedom Sverige lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.
Dalit Freedom Sverige kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.
Dalit Freedom Sverige kan ej heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen som drivs av Dalit Freedom Sverige. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, att webbplatserna ej är tillgängliga och liknande.
Dalit Freedom Sverige fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.
Dalit Freedom Sveriges webbplats vänder sig till den svenska marknaden och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. Eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.