Lösningen

Dalit Freedom Network är en internationell människorättsorganisation som samarbetar med Indiens daliter. Vi representerar ett stort nätverk av rättvisetänkande aktivister som beslutat att verka för att befria Indiens 250 miljoner “oberörbara”. Vi tror att vi kan få ett slut på förtrycket av daliter, såsom människohandel, barnarbete och göra slaveriet i Indien till historia.

Lösningen: Förändrade samhällen

 

1. Utbildning

Förändra framtiden, ett barn i taget!

Daliterna vill att deras barn ska få utbildning i engelskspråkiga skolor eftersom det öppnar upp möjligheter till högre studier och bra arbetstillfällen i det indiska samhället och utomlands.

Idag har daliterna oftast inte möjlighet att gå i engelskspråkiga skolor och därför cementeras synen på daliterna som outbildade analfabeter i kontrast till alla högutbildade från de högre kasterna som hamnar på höga positioner i samhället.

Daliternas ledare bad därför sympatiserande organisationer att ge dalitbarn utbildning av hög kvalitet på engelska, med en världsbild baserad på mänskligt värde. Som ett gensvar på daliternas vädjan har DFN:s partnerorganisation All India Christian Council startat upp mer än 100 Dalit Education Centers runt om i Indien. Vart och ett av dessa center ger grundläggande utbildning till cirka 250 barn.

Utbildningen ges till barn oberoende av kast, religionstillhörighet eller färg. Utbildningen bygger på en hög akademisk standard och strävar efter att skapa större socio-ekonomisk jämlikhet i samhället. Varje Dalit Education Center har ett vältränat lärarteam med erfarenhet av att utbilda och driva holistiska aktiviteter i byn där centret finns.

Elevernas föräldrar betalar en symbolisk skolavgift för att skapa ägandeskap och motivation hos eleverna och deras föräldrar. Barnen får ekonomiskt stöd för att kunna gå i skolan genom DFN:s fadderbarnsprogram som bekostar böcker, skoluniform och ett middagsmål varje dag. Stödet bekostar även lärarlöner, lokaler och administrativa kostnader. Om du vill bli fadder till ett barn hör av dig till es.mo1566269901deerf1566269901tilad1566269901@ofni1566269901.

 

2. Ekonomisk utveckling

Mänsklig värdighet, en familj i taget!

En nyckel till att bemäktiga daliterna är att ge dem en relevant yrkesutbildning som gör att de kan bryta sig loss från förtryck och försörja sin familj.

För att åstadkomma denna typ av frigörelse behövs det att någon investerar tid, personligt bemötande och ekonomiska resurser i Indiens daliter. Först då kan uppnå personlig frihet från kastsystemets förtryck.

DFN tror att ekonomisk utveckling är ett av de bästa sätten man kan investera i daliters liv för att hjälpa dem till självständighet, försörja sin familj, ha råd att låta sina barn gå i skola och finna personlig frihet.

Denna strategi för ekonomisk utveckling tar sig två huvudsakliga uttryck: microlån till kvalificerade individer och yrkesträning för relevanta yrken. Båda står under granskning av en nationell styrelse som säkerställer att varje individ följs upp.

Microlån-rörelsen började för över 30 år sedan för att bryta fattigdomens och slaveriets invanda hjulspår. Idag finns det självhjälpsgrupper (15-30 medlemmar) bestående av fattiga människor som får träning i att organisera och sköta ett företag. Kapital i form av lån i storleksordningen 250-1300 kronor görs tillgängliga till en rimlig ränta. Lokalt tränade lånadministratörer tränar individer i grundläggande revisorsprinciper och erbjuder gemensamt stöd, en anda av samhörighet, förtroende och personlig omsorg. Dessa självhjälpsgrupper är ofta öppna för både män och kvinnor – men majoriteten av grupperna organiseras och styrs idag helt av kvinnor från dalitbakgrund.

Statistiskt sett visar många exempel på microlån/självhjälpsgrupper en återbetalningsfrekvens på 97%. Det är bättre än banksektorn i västländer. Lånen ger en omedelbar 25-procentig ökning av familjeinkomsten, vilket tillåter familjer att ge sina barn bättre mat och låta dem gå i skola för första gången. Ytterligare ett arbetstillfälle skapas för vartannat lån som görs – de två familjerna hjälper därmed sig själva och bidrar dessutom till att en annan familj får del av den ekonomiska förbättringen. Förändringens cykel är kraftfull och uthållig.

Förutom microlån erbjuds äldre tonåringar och vuxna yrkesträning – kvinnor såväl som män. Dessa kurser ger träning för att kunna bli exempelvis skräddare, chaufför, snickare, cykelreparatör, klädstrykare eller elektriker.

Att få möjlighet att tjäna sina egna pengar ger hopp till många människor som annars skulle leva i total hopplöshet utan några alternativ till försörjning. Färdigheter erbjuds till daliter och andra förtryckta/fattiga människor i de olika lokalsamhällena. Med yrkesutbildning finns även en större möjlighet till kastintegration runt om i landet.

Om du vill bidra tll dessa program som ger daliterna självständighet och bryter fattigdom och förtryck, hör av dig till es.mo1566269901deerf1566269901tilad1566269901@ofni1566269901

 

3. Hälsovård

Hjälp de sjuka, en sjukdom i taget!

De flesta daliterna har inte råd med hälsovård. Enkla frakturer förblir obehandlade, vilket resulterar i permanenta handikapp. Fler än 40% av Indiens yngsta barn är undernärda. Daliterna lider även av sjukdomar som vi aldrig ser i utvecklade nationer, såsom polio och lepra. DFN:s långtgående samhällsbaserade hjälsoarbetarprogram möter omedelbara behov och bidrar till långsiktigt hållbara resultat när det gäller människors hälsa.

 

4. Social rättvisa

Försvara de försvarslösa, en orättvisa i taget!

DFN:s själva hjärtslag är viljan att vara en röst för daliternas rättigheter. Dalit Freedom Network representerar daliter internationellt i Washington, DC, London, FN och vid stora konferenser om mänskliga och religiösa rättigheter. DFN arbetar för att medvetandegöra människor i olika sammanhang om daliternas situation, men mycket arbete läggs även på att samla in ekonomiska resurser för hjälparbete bland Indiens daliter.

Den indiska konstitutionen garanterar jämlikhet, rättvisa och mänsklig värdighet för alla människor, och förbjuder diskriminering baserad på vilken kast man tillhör. Men trots detta finns slaveri och förtryck baserad på det hinduiska kastsystemet kvar i allra högsta grad, särskilt på landsbygden.

DFN:s slutgiltiga mål är att få ett slut på kastbaserad diskriminering och det resulterade förtryck som många daliter upplever. Om du önskar bli en del i denna process, eller vill bidra ekonomiskt till dem som vill, skicka oss ett e-mail till: es.kr1566269901owten1566269901tilad1566269901@ofni1566269901