Mission Statement

Mission Statement

Dalit Freedom Network samarbetar med daliterna i deras kamp för frihet, rättvisa och värdighet, genom att rekrytera mänskliga, intellektuella och ekonomiska resurser.

 

Partnerskap

Vi tror att samarbete med individer och organisationer runt om i världen som delar vår vision om frihet och rättvisa för daliterna, åstadkommer större resultat, etablerar ägandeskap, stärker vår röst och resulterar i större resurser.

Våra huvudpartners är Dalit Freedom i Indien, USA, Storbritannien, Kanada och Tyskland, samt Operation Mercy India Foundation, All India Christian Council och All-India Conferderation of Scheduled Caste och Scheduled Tribe Organizations. Partnerskapet ger oss tillgång till stort kunnande och makt att implementera effektiva program i daliternas samhällen.