Om föreningen Dalit Freedom Sverige

Dalit Freedom Sverige är del av en internationell rörelse som verkar för förbättrade möjligheter för daliter och andra fattiga i det indiska samhället. De behöver utbildning av hög kvalitet, grundläggande sjukvård, ekonomisk utveckling och juridisk hjälp för att resa sig ur en svår situation som ofta funnits i generationer. Dalit Freedom Sverige strävar efter att uppmärksamma och hjälpa till i arbetet med att hjälpa Indiens fattigaste.

Rörelsen är ett gensvar på den vädjan som dalitledare gjorde 2001. De ville ha hjälp att förändra framtiden för deras barn genom större möjligheter till högkvalitativ utbildning.

Dalit Freedom Sverige samarbetar med daliterna och andra fattiga grupper i sin strävan för rättvisa och väridighet genom att rekrytera mänskliga, intellektuella och ekonomiska resurser.

Dalit Freedom Sverige startades 2011. Vi försöker på olika sätt informera människor om situationen för daliter och andra fattiga i Indien. Dessutom har vi ett fadderbarnsarbete för att stötta skolorna och bidra till att fler barn erbjuds bra utbildning som förändrar människors liv.

Bli fadder du också. Läs mer om vårt arbete och hur du kan bli en frihetskämpe här.