Bli medlem

Dalit Freedom Sverige är en medlemsbaserad ideell förening.
Medlemsavgiften är 200 kronor per år (100 kronor för studerande).
Skicka in uppgifter om namn och adress om du vill bli medlem.

Medlemsavgiften betalas in till Bg 820-7623. Märk betalningen medlemDFNS+ditt namn.

Jag vill vara med och förändra!

Jag vill bli representant för Dalit Freedom Sverige där jag borJag vill bli medlem i Dalit Freedom Sverige (200 kr/år för vuxen och 100 kr/år för studerande)Jag vill bli fadder för ett barn i IndienJag vill ha information om hur jag kan stödja projekt i IndienJag är intresserad av gruppresa med DFS till IndienJag vill stödja Dalit Freedom Sveriges verksamhet ekonomiskt

Namn *

Adress *

Postnummer *

Ort: *

E-post *

Telefon *

Meddelande