Styrelsen

Styrelsen för föreningen Dalit Freedom Sverige består av:

Börje Adolfsson

Styrelsemedlem, kassör

Mikael Moskog

Styrelsemedlem

Roland Oscarsson

Styrelsemedlem